De mensen achter Madison Gurkha

Elke consultant van Madison Gurkha krijgt 'NERD'-tijd. NERD staat voor Never Ending Research & Development. Madison Gurkha vindt het van groot belang dat consultants structureel tijd ter beschikking krijgen om kennis op te doen en bij te houden, maar ook voor R&D: om te experimenteren met nieuwe technologieën, fundamenteel onderzoek en bijvoorbeeld het ontwikkelen van tooling.

Zo zorgen onze consultants ervoor dat ze op de hoogte blijven van de laatste trends in cybercrime en zijn ze gewapend met de meest actuele kennis.

Wij zijn altijd op zoek naar hoe iets stuk gemaakt kan worden Ward Wouts, Principal Security Consultant

Twee mensen zien meer dan één en daarom werkt Madison Gurkha altijd volgens het vier-ogenprincipe. Onderzoeken voeren wij uit met ten minste twee consultants. Dat gebeurt in roulerende teams, zodat iedereen voortdurend scherp blijft en van elkaar kan leren.

De directie van Madison Gurkha wordt gevormd door Dirk Jan van den Heuvel (Managing Director), Ralph Moonen (Technical Director) en Remco Huisman (Commercial Director)

                                         Remco Huisman, Dirk Jan van den Heuvel en Ralph Moonen

Hoe wij ons kennis opdoen en bijhouden

Kennismanagement bij Madison Gurkha

Een vraag die ons als security consultants van Madison Gurkha regelmatig gesteld wordt, is: “Waar halen jullie je kennis vandaan?” De IT-beveiligingsonderzoeken die je als security consultant uitvoert, zijn immers erg divers. De ene week onderzoek je een ASP.NET-applicatie, de week erna doe je een WiFi-onderzoek en de week daarna een penetratietest van een intern netwerk. Lees meer.

@Madison Gurkha 2017
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa