Overheid

Lektober, weet u het nog? Oktober 2011 was de maand waarin voorbeelden opdoken van websites en gemeenten die hun IT security niet op orde hadden. Deze bevindingen hebben geleid tot een aanscherping van de DigiD-norm en daarmee de verplichting websites periodiek te testen en auditen tegen die norm.

De overheid communiceert steeds meer digitaal met haar burgers. Dat is efficiënt en voor de burger vaak ook gemakkelijk. Maar hoe houden we dat veilig en wat betekent dit voor de privacy van burgers?

Gelukkig zorgt diezelfde overheid voor meer wet- en regelgeving - zoals de meldplicht datalekken - om beveiligingsrisico's te minimaliseren en de privacy zoveel mogelijk te waarborgen.

Compliance, compliance, compliance!

De nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt een hoop met zich mee. Arnoud Engelfriet, partner bij ICTRecht praat u bij over deze ontwikkelingen.

In dit artikel worden de consequenties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in kaart gebracht en staan we stil bij de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Klaar voor een datalek?

Sinds 1 januari 2016 bent u wettelijk verplicht datalekken te melden. Weet u wat u moet doen? Wij vroegen Huub de Jong, advocaat bij Louwers IP|Technology Advocaten om de nodige uitleg en praktische tips.

Madison Gurkha voert spraakmakende security onderzoeken uit voor (semi-) )overheidsinstanties op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Vanwege de vertrouwelijkheid van onze dienstverlening kunnen we u geen lijst met namen van opdrachtgevers presenteren. Om een beeld te geven van de ervaringen van onze opdrachtgevers, leest u hier enkele voorbeelden van geanonimiseerde projecten.

@Madison Gurkha 2017
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa